mynewspapers.net

Hur du nivå Sand för en asfaltläggare tegel installera

Hur du nivå Sand för en asfaltläggare tegel installera


Brick asfaltläggare är hållbara och attraktiva i en sökväg eller en uteplats, och de är inte alltför svårt att installera. Du måste använda sand--ovanpå krossade stenen--som det översta lagret av basen som marksten kommer att installeras. Sand ger en stabil grund för asfaltläggare tegel. Tar tid att nivå sanden för början kommer att säkerställa en stabil nivå yta när installationen är klar.

Instruktioner

• Placera de två 1-tums rör ungefär tre fot apart. Föra dem nivå med varje utefter hela sin längd genom att ange en nivå över dem. Använd ytterligare rör för större ytor.

• Fyll området mellan och på vardera sidan av rören med sand. Använd tillräckligt att något täcka rören.

• Placera two-by-four i rören och dra försiktigt sanden i en riktning, vilket gör den smidig och nivå. Fyll alla fördjupningar med sand och upprepa processen tills det finns en slät och plan yta mellan och på båda sidor av rören. Upprepa om gör en större yta.

• Ta bort rören och fyll den depressioner de lämnade med mer sand under paver installationen.