mynewspapers.net

Hur du koppla in en SB540 Smart Board

Hur du koppla in en SB540 Smart Board


Smart teknik skapat Smart Board interaktiv skrivtavla 1991. Alt efter sällskapet, har sedan dess och år 2010 hade mer än 1,7 miljoner Smart styrelser installerats på olika platser runt om i världen. Smart Board teknik gynnar både företag och myndigheter, men en av de största grupperna av Smart Board användare inom utbildningsområdet. Företaget anför forskning att användningen av Smart Board teknik aids i "student engagemang, eleven motivation och kunskap lagring." Med denna teknik börjar med att veta hur du koppla in Smart Board.

Instruktioner

• Kontrollera att alla tillbehör ingår som du packar upp den Smart Board. Tillbehör bör omfatta USB/seriell/nätsladden, fyra färgade interaktiva pennor, suddgummi och CD som innehåller programvaran.

• Förbereda den hårdvara som krävs för att använda Smart Board. Datorn ska stängas av. Projektorn bör placeras minst sex fot bort, mot centrum av Smart Board.

• Anslut den Smart Board till datorn genom att ansluta den breda änden av USB-/ följetong/strömkabeln till den seriella porten på datorn. Den seriella porten är vanligtvis en hookup som är rektangulärt med två side-by-side cirklar där trådarna från USB-kabeln ansluter.

• Haka tangentbordet kontakten på baksidan av datorn. Sedan krok adapter från USB/seriell/El-sladden till datorn i detta sammanhang och fäst tangentbord sladden till USB/seriell/nätsladden.

• Anslut den andra änden av USB-sladden till Smart Board. Denna anslutning kommer att vara på framsidan av Smart Board, till höger i styrelsen.

• Slå på datorn. Ladda CD-skivan i datorn och ladda ner Smart Board programvaran till hårddisken på datorn. CD-skivan kommer att innehålla anvisningarna på att fullborda processen.

• Om CPU och övervaka datorns är två separata enheter, haka skärmen från datorn. Anslutande sladden från projektorn som ansluter till denna plats och Anslut bildskärmen sladden till den intilliggande hookup. Om CPU och monitor är en enhet, leta efter den anslutning som har en kvadratisk bild bredvid den. Krok i projektorn sladden in i detta.

• Ansluta nätsladden i projektorn, och sedan till strömkällan. Slå på strömmen till projektorn.

• Justera avståndet på projektorn från Smart Board datorskärmen fyller utrymmet helt Smart Board.