mynewspapers.net

Hur du koppla in en Converter Box till en gammal Videobandspelare

Hur du koppla in en Converter Box till en gammal Videobandspelare


En converter box förvandlar digital-TV sänder signaler till analoga signaler som kan bearbetas på äldre utrustning som rör-skrivar TV och Videobandspelare. Videobandspelaren ansluter mellan omvandlaren och TV så visar kan föras in på videoband eller Videobandspelaren kan helt enkelt vara påslagen för att titta på TV från rutan converter. Anslutningen kräver två koaxiala kablar med gängade kopplingar i ändarna för att ansluta boxen till Videobandspelaren och Videobandspelaren till TV: N.

Instruktioner

• Anslut en koaxialkabel från antennens RF OUT-uttaget till antenn IN-uttaget på baksidan av rutan converter skärpning koppel på varje ände av kabeln medurs till varje jack.

• Fäst ena änden av en koaxial kabel till RF OUT-porten på baksidan av omvandlare rutan genom att vrida medsols runt jack koppel på i slutet av kabeln.

• Anslut den andra änden av kabeln till RF i uttaget på baksidan av Videobandspelaren.

• Krok upp andra koaxialkabeln från RF OUT-uttaget på din VCR till RF IN-uttaget på baksidan av TV: N, vrida kopplingen på varje ände av kabeln medurs för att säkra anslutningar.

• Ställ in Videobandspelaren channel 3 eller 4 för att spela in program från rutan converter, vilket bör ställas in till önskad kanal för inspelning. TV: N bör fastställas på samma kanal som Videobandspelaren att titta på inspelade band.