mynewspapers.net

Hur du kopierar alla filer i Visual Basic 6 med arkivattributet

Hur du kopierar alla filer i Visual Basic 6 med arkivattributet


Kopiera en katalog med filer kan automatiseras i Visual Basic 6 använda de objekt i filsystemet, som ingår som ett objekt i Visual Basic.

Instruktioner

• Öppna din Visual Basic editor program.

• Skapa en ny fil genom att klicka på "File" och sedan "Nytt."

• Skapa en instans av FileSystemObject med hjälp av följande kod: Dim fso, fil Set objFSO = CreateObjectScripting.FileSystemObject("") här koden anropar ett inbyggt objekt i Visual Basic 6.

• Ange källa mapp och mapp där du kommer att kopiera filer: strSourceFolder = "c:\MyImportantData" strDestFolder = "c:\MyBackupFolder"

• Öppna öglan för alla filer i directory: för varje objFiles i objFSO.GetFolder(strSource). Filer

• Kontrollera att varje fil har attributet Arkiv och stänga slingan öppnade ovan: om objFiles.attributes och 32 sedan

• Lägga till koden för att kopiera alla arkivfiler från källan till destinationen: objFSO.CopyFile strSource & "\" & objFiles.Name, strDestination & "\" & objDir.Name & "\" & objFiles.Name, OVER_WRITE_FILES objFiles.attributes = objFiles.attributes - 32

• Stäng öglan och end Sub: annat ' Arkiv attribut inte ange slutet om End Sub

• Spara filen som en .exe-fil och kör filen för att kopiera alla arkiverade filer.