mynewspapers.net

Hur du köper kaliumhydroxid

Hur du köper kaliumhydroxid


Kaliumhydroxid (KOH), vanligen kallad kaustiksoda eller lut, är en stark bas som kan orsaka hälsorisker om den används felaktigt. Allmänt, kaliumhydroxid används i medicin och gödselmedel tillverkning; hobbyists finna den nyttig tvål göra och amatör biodiesel produktion.

Hem förbättring butiker

Kaliumhydroxid används ofta som huvudingrediens i propplösare. Flera typer finns att köpa på hem centrumen. men består majoriteten av avloppsrensare av utspädda mängder av kaliumhydroxid. Avloppsrensare bör inte ersätta tvål göra på grund av andra tillsatta ingredienser.

Radannonser

Många leverantörer säljer kaliumhydroxid på annons platser. Köpare kan välja bland flera utspädningar, beroende på huruvida kaliumhydroxid används för livsmedelsproduktion eller produktion av biodiesel. Eftersom kaliumhydroxid är en inhemsk reglerade material i koden av federala förordningar, se till att leverantören kan skicka det säkert och lagligt.

Kemiska leverantörer

Kemiska leverantörer säljer den renaste kvaliteten av kaliumhydroxid tillgänglig forskning laboratorier, sjukhus och frihetsberövande företag. Många av dessa företag kräver identifiering, konto set-up och godkännande av uppsåt innan ett köp kan göras. Vissa vägrar att sälja till allmänheten och kommer endast behandla förrättningarna och korporationerna.