mynewspapers.net

Hur du konfigurerar fjärråtkomst för Iomega Home Media Network Drive

Hur du konfigurerar fjärråtkomst för Iomega Home Media Network Drive


Iomega Media nätverk enhet är en enhet som kan anslutas till ett hemnätverk kan lagra filer. Den har en egen inbyggd operativ plattform med en FTP-server, torrent-klient och iTunes mediaserver. Du kan kontrollera enheten med den hem Storage Manager-programvara som medföljer enheten på en CD. Du måste konfigurera enheten till stöd för fjärråtkomst med ett användarnamn och lösenord.

Instruktioner

• Installera Lagringshanterare hem genom att sätta in den CD som medföljer enheten i datorns optiska bay. Följ den på skärmen instruktioner för att söka efter och komma åt enheten.

• Klicka på Iomega hem lagring chefens ikon i Aktivitetsfältet, klicka på "Konfigurera".

• Klicka på "Administration."

• Klicka på "Logga In" om du inte har skapat ett administratörslösenord. Om du har, skriv in ditt lösenord och klicka på "Logga In".

• Klicka "Fjärråtkomst."

• Ange en ny Remote Access lösenord, om en inte har ställts in, när du uppmanas.

• Ange ett namn för enheten bredvid "Lagring anordning namn."

• Ange ett nätverks-ID för Iomega enheten i fältet "Domännamn".

• Ange din e-postadress i fältet "E-postadress".

• Klicka på "Använd". Enheten har nu konfigurerats för fjärråtkomst.