mynewspapers.net

Hur du kalibrerar en laser nivå

Hur du kalibrerar en laser nivå


Laser nivåer används ofta som en del av lantmäteri i utarbetandet av markarbeten eller ange en plats av golv bjälklag i byggprojekten. Det är viktigt när man använder en laser nivå att nivån är korrekt kalibrerad. En nivå som inte är kalibrerad kan skapa felaktiga värden, vilket kan orsaka resultatet av projektet att äventyras. Laser nivå kalibrering kan genomföras på bara några minuter.

Instruktioner

• Placera nivån på stativ och placera stativ på ett avstånd av 32 fot från märkning Polen.

• Gör en mätning från stativet till översta märket på märkning stolpe och markera den uppmätta punkten.

• Vrid stativet så att lasern är pekade på en annan märkning pekar på 180 grader från den första markerade mätningen.

• Flytta stativ så att lasern är endast 3 feet från andra märkt mätning. Justera stativet så att laser är i linje med den markerade punkten.

• Vrid stativet tillbaka runt för att möta den första markerade mätningen. Om laser inte rada upp perfekt med det första märket sedan graden av nivån måste justeras tills lasern i linje med det första märket. Justera graden som nivån visas på genom att vrida vredet på sidan av lasern tills lasern i linje med det första uppmätta märket