mynewspapers.net

Hur du justerar en 10-tums Compound geringssåg

Hur du justerar en 10-tums Compound geringssåg


En geringssåg är ett vanligt verktyg används i byggandet, renovering och ombyggnad av bostäder. Det används för att skära vinklar och halsdukar i trä som krona gjutning, gjuta för golv och fönster höljen. Att veta hur man justera vinkeln på snittet över bordet såg och vinkelrätt till rip stängslet gör att du kan använda din 10-tums geringssåg för någon typ av snitt.

Instruktioner

• Leta upp låsa spaken på baksidan av geringssåg. Det sträcker sig ut på baksidan av den såg base. Detta gör att du kan ändra vinkel på bladet vinkelrätt mot rip stängslet, där du kan klippa halsduk lederna genom toppen av trä.

• Lossa handtaget genom att vrida det moturs.

• Rotera huvudet av sågen tills indikatorn på ratten mätaren visar din önskade graden. Till exempel, om du vill klippa en 45-graders halsduk skär, rotera huvudet tills mätaren visar 45 grader.

• Dra åt handtaget genom att vrida den medurs.

• Leta upp låsa spaken som sticker ut från framsidan av den såg base. Denna spaken kan du justera vinkeln på skurna vinkelrätt till bordet.

• Lossa handtaget genom att vrida det moturs.

• Skjut handtaget vänster eller höger för att ändra vinkeln på skär genom ansiktet av trä. Stoppa när indikatorn på ratten når önskad vinkel.

• Dra åt spaken genom att vrida den medurs.