mynewspapers.net

Hur du installerar minnet i en Dell Dimension 8400Dell Dimension 8400, en stationär dator inriktning genomsnittskonsumenten, är en dator som är lätt för nybörjare att ta isär och installera delar. Detta inkluderar installation av minne för situationer där du vill byta ut eller uppgradera minnet av din maskin. Med bara en skruvmejsel, du kan snabbt och enkelt öppna upp din Dimension 8400 och installera minnesmoduler i den.

Instruktioner

• Stäng av datorn och ta bort alla kablar på baksidan av maskinen.

• Låg maskinen på sin vänstra sida och tryck på knapparna ligger på toppen och botten av datorn medan samtidigt dra upp på höger sida av datorn. Detta kommer att lyfta upp locket på datorn, exponera dess interna.

• Leta upp minnesplatser i datorn, vilket är 4 tunna parallella slots på moderkortet som innehåller antingen 2 eller 4 minneskretsar. Om det behövs ta bort redan installerat minne marker genom att trycka ner på flikarna i vardera änden av chip, befriat den och så att du kan dra ut det ur sitt spår.

• Installera nya minneskretsar i datorn genom att infoga dem i minnesplatser och trycka ner på dem ordentligt tills flikarna låsa på plats.

• Stäng på sidan av datorn och ställa in den upprätt. Anslut kablarna på baksidan av datorn som du tidigare tagit bort. Du kan nu slå på den och använda den.