mynewspapers.net

Hur du infogar en Smart Chip

Hur du infogar en Smart Chip


En smart chip är ett mikrochip som innehåller information och datalagring som passar i ett kort. Olika typer av smartkort finns i bankkort och kreditkort. Inom mobil kallas de också SIM-kort. Infoga en smart chip i telefonen är en enkel process, men det är nyttigt att Läs tillverkarens instruktioner innan du gör det. När du vet hur man infogar en smart chip i telefonen, kommer du att kunna ändra nätverksproviders utan att växla telefoner.

Instruktioner

• Vrid telefonen bort och koppla loss den från alla kraftkällor såsom laddare eller datorer. Det är viktigt att se till att telefonen är avstängd innan du försöker infoga SIM-kortet eftersom annars kan du förlora data lagrade på telefonen eller skada.

• Leta upp till SIM-kortet i telefonen. I de flesta äldre modeller av telefon är SIM-kortshållaren antingen bakom eller i samma avdelning som batteriet. I nyare modeller av smartphones, men kan som iPhone, du hitta till SIM-kortet i sidan av telefonen.

• Ta bort tillbaka ärendet och batteriet från telefonen om SIM-kortshållaren är i batterifacket. Om du har en iPhone, använda ett gem eller tack till krok i det lilla hålet på SIM-kortshållaren och dra ut korthållaren.

• Ta bort alla befintliga smarta kort. Försök inte att infoga ett SIM-kort i telefonen utan att ta bort alla andra först, eftersom det nya kortet kommer inte att fungera och du kan skada din telefon. Se till att du tar bort kortet noga för att undvika repor och böja den. Om SIM-kortet är svåra att nå, försiktigt ta ett par pincett eller använda tejp för att ta bort det kortet, är noga med att inte skada den.

• Ta det nya SIM-kortet och infoga det noga i sitt spår och se till att den är ordentligt monterad. Sedan ersätta batteriet och fall, eller Skjut SIM-kortshållaren tillbaka i rätt läge.

• Vrid telefonen på att kontrollera att det nya SIM-kortet fungerar. Du kan nu börja använda den.