mynewspapers.net

Hur du infogar en bild i en excel-cellMicrosoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office-paketet. Det är främst ett program för bearbetning av tal och text med några alternativ för att inkludera bilder. Men du kan enkelt infoga en bild i kalkylbladet sidor, inte kan du infoga den i en enskild cell. Dock finns några lösningar för att göra bilden beter sig som om den vore en del av cellen.

Instruktioner

• Klicka på den cell där du vill infoga en bild. Förstora cellen till bildbredden genom mus över den högra kanten av kolumnrubriken och att klicka och dra kolumnen bredare. Göra samma sak för cell höjden genom att klicka och dra på den nedre kanten av raden cell.

• Välj "Infoga"-menyn och välj "Bild från fil" att Visa Infoga bild dialogen. Bläddra till den fil som du behöver och dubbelklicka på den. Dialogen stängs och bilden visas med dess övre vänstra hörnet på det övre vänstra hörnet av cellen.

• Ändra bildens storlek efter behov genom att klicka på den att Visa handtaget. Håll ner "Shift"-tangenten medan du drar det nedre högra hörnet in eller ut att matcha Cellstorlek.

• Högerklicka på bilden och välj "Formatera bild" från snabbmenyn.

• Klicka på fliken "Egenskaper" och välj "Flytta men inte storlek med celler". Klicka på knappen "OK" för att acceptera dina inställningar. Din bild flyttas nu som om del av cellen.

• Infoga bilden i en kommentar som ett annat sätt att förankra bilden till en viss plats. Bilden syns inte i cellen själv utan snarare i en popup nära cellen. Denna metod är således inte så användbart för dekorativ konst. Men fungerar det bra för parentetiska bilder som är användbara men kan hindra flödet av kalkylbladet. Till exempel om du har en kolumn med huspriserna och totalt, kan du bifoga en kommentar bild av varje hus bredvid varje pris. På så sätt bilderna avbryter inte kolumnen, men ännu kan dyka upp om man vill se hur en hem av ett visst pris ser ut.

• Att infoga en bild i en kommentar, högerklicka på den cell som du behöver och välj "Infoga kommentar" från sammanhang männen. En liten kommentar ruta.

• Högerklicka på alla kanter av kommentaren i rutan och välj "Formatera kommentar." Om det har endast fliken teckensnitt, försök igen tills du ser många flikar.

• Välj fliken färger och linjer klickar du på "Färg" droppa-ned menyn under fyllning och välj "Fyllningseffekter." Klicka på fliken "Bild" och välj "Välj bild".

• Navigera till den bild som du behöver och dubbelklicka på den för att infoga det i kommentaren. Klicka på "OK" knappen för att stänga Fyllningseffekter dialogen. Klicka på knappen "OK" igen för att stänga dialogen formatera kommentar.

• Justera kommentarrutan som behövs genom att klicka på det tills handtagen visas. Håll ner "Shift"-tangenten och klicka på ett hörnhandtag. Håll musknappen och dra handtaget för att ändra storlek på rutan tills det hyser bilden.