mynewspapers.net

Hur du importerar en PDF till Excel 2007

Hur du importerar en PDF till Excel 2007


PDF är Portable Document Format uppfanns av Adobe Systems är det den ursprungliga elektroniska publiceringsteknik som aktiverade författarna att skicka dokument som inte kan ändras. Om det inte är lösenordsskyddad, innebär framsteg inom teknik dock att innehållet i PDF-filer kan extraheras och importeras till andra program, som Microsoft Excel. Excel är ett kalkylprogram som, tillsammans med Word, utgör kärnan i Microsoft Office. Data, oftast numeriska, anges i celler i ett rutnät. Automatiska processer i kalkylbladet kan summera kolumner eller rader, eller utföra omvandlingar baserat på användarens formler.

Instruktioner

• Öppna PDF-dokumentet som du vill kopiera. Sannolikheten är att du vill kopiera en tabell från detta dokument, i stället för hela dokumentet. Excel är bara skickliga på att hantera rader med siffror och så om PDF-dokumentet innehåller främst text, du skulle vara bättre att importera den till Word. I själva verket ska du importera tabellen i word för att få in det i Excel.

• Markera den tabell du vill kopiera. Sätt muspekaren i det övre vänstra hörnet på bordet och klicka med vänster musknapp. Håll knappen ned medan du drar pekaren till det nedre högra hörnet av tabellen. Släpp knappen. Hela tabellen kommer nu att markeras i blått.

• Tryck på "CTRL"-tangenten på tangentbordet. Hålla detta nedtryckt medan du trycker på knappen "C". Släpp båda tangenterna tillsammans. Du har nu tabellen i ett område i datorns minne, som kallas "Urklipp".

• Öppna Microsoft Word 2007 och börja ett nytt tomt dokument. Tryck på "CTRL"-tangenten. Håll denna knapp ned och tryck på "P"-knappen och släpp sedan båda. Detta klistrar in data från PDF till Word-dokumentet.

• Markera all text genom att trycka ner "CTRL"-tangenten medan du också trycka "A". Släpp båda nycklarna och se att alla data i dokumentet har belyst blå.

• Välj alternativet "Tabell" i den övre menyn. Från den nedrullningsbara menyn, välj "Konvertera" och välj sedan "Text till tabell." Detta kommer att provocera ett popup-fönster.

• Leta efter avsnittet i pop-up som efterfrågar en avgränsare i data. Välj radioknappen "Andra" och ange ett utrymme i den intilliggande rutan. Tryck på knappen "OK" och popup-fönstret stängs. Sedan skapas en tabell runt dina data. Detta är markerad blå.

• Tryck på "Kontroll" och "C"-tangenten tillsammans. Nu har du tabellen kopieras till Urklipp. I Urklipp kan bara inneha en uppsättning data samtidigt, så att denna åtgärd kommer att utplåna tidigare data du hade i det.

• Öppna Excel 2007. Se till att Cell A-1 är aktiv. Tryck på knapparna "Kontroll" och "P" tillsammans. Detta kommer att infoga tabellen i Excel. Du kan nu öka displayen, ändra formlerna och justera siffrorna på kommer efter de vanliga metoderna för Excel.