mynewspapers.net

Hur du förnyar en utgångna ham radio licensOm din ham radio licens förfaller, kan du ansöka om förnyelse av licensen för en annan term under en två års arkivering behag period. Ansökningsdokument måste tas emot av FCC på eller före slutet av aktiveringsfristen. Om inte och tills licensen förnyas, tilldelas ingen amatör operatör eller station operativa privilegier. Ansökningar som inkommit efter grace-perioden är slut kan inte beviljas.

Instruktioner

Förnya genom FCC

• Begära FCC Form 605 genom att ringa 800-418-FORM.

• Fyll i formuläret.

• Skicka formuläret till: FCC, 1270 Fairfield Road, Gettysburg, PA 17325-7245. Du kan också hand leverera formuläret till 1280 Fairfield Road.

Förnya Online med ULS lösenord

• Gå till huvudsidan Universal Licensing System (ULS). (Se hänvisning 1)

• Klicka på "Logga In". Detta finns under "Online ansökan."

• Ange lösenordet FCC registreringsnummer och ULS. Välja alternativet förnya.