mynewspapers.net

Hur du formaterar ett brev med flera signatur block

Hur du formaterar ett brev med flera signatur block


Ibland när du skriver ett professionellt brev, kan det behöva undertecknas av mer än en person. När du arbetar med flera avsändare, kommer du behöva inkludera flera signatur block. I allmänhet är det bästa sättet att hantera formatering ett brev med flera signatur block att sätta signaturer en under den andra på sidan. Annan information kommer att behöva inkluderas också, som en maskinskriven namn, titel och kanske ett företagsnamn.

Instruktioner

• Hoppa tre eller fyra utrymmen under stängning av brevet.

• Skriv namnet på den första avsändare som kommer att underteckna brevet.

• Lägg till första avsändarens titel och företagets namn på separata rader direkt under namnet på maskinskriven.

• Upprepa steg en genom tre för andra avsändaren.

• Fortsätta upprepa steg ett genom tre för resten av avsändare av brevet.

• Skriva ut brevet. Varje avsändare ska anmäla hans eller hennes namn i tre eller fyra överhoppade rader ovanför deras respektive skrivit namn.