mynewspapers.net

Hur du återställer ett lågtryck ljus i en Toyota Tacoma

Hur du återställer ett lågtryck ljus i en Toyota Tacoma


Sen modell Toyota Tacoma pickup bilar är utrustade med ett däcktryck övervakningssystem (TPMS). Detta system är utformad för att varna förare när trycket i en eller flera däck understiger den rekommenderade däcktryck. Om systemet upptäcker ett problem, en varningslampa på panelen instrument med visas. Ibland måste du kalibrera systemet för att släcka varningslampan.

Instruktioner

• Parkera fordonet på plan mark. Ägna åt parkeringsbromsen. Stäng av motorn.

• Kontrollera trycket i alla fyra däcken att se till att de upphöjs till rätt tryck. Ordentlig däcktrycket kan hittas i fordonets instruktionsbok och även på en etikett på förarens sida dörrkarmen.

• Starta bilen.

• Lokalisera TPMS reset-knappen till vänster om rattstången. Knappen är markerad med ikonen TPMS och ordet "Uppsättning."

• Tryck på reset-knappen och hålla den tills den TPMS varning på instrumentpanelen blinkar tre gånger.

• Vänta cirka fem minuter efter att trycka på reset-knappen. Stänga av fordonet och observera varningslampan. Om det kommer tillbaka på och blinkar när du stänger av motorn, det finns ett problem med systemet och den behöver servas.