mynewspapers.net

Hur du återställer en Range Rover 1994 dator

Hur du återställer en Range Rover 1994 dator


Du kan återställa en 1994 Range Rover dator direkt från ditt garage med bara en hylsnyckel. On-Board Diagnostics datorn tar emot och lagrar diagnostiska koder som måste läsas med ett genomsökningsverktyg. Efter reparationer görs baserat på information från koderna, måste du återställa datorn så att den kan fortsätta att övervaka alla funktioner i Range Rover. Datorn kommunicerar med dig via varning och service lampor som lyser upp på instrumentpanelen.

Instruktioner

• Öppna motorhuven och stötta upp med säkerhet bar. Hitta muttern på bilbatteriet kabelklämman. Lossa muttern med en hylsnyckel. Ta bort klämman från bilbatteriet terminal.

• Vänta 60 sekunder för den elektroniska kontroll modul (ECU) att återställa sig själv. Återanslut den negativa kabelklämman till negativa batteriet terminalen.

• Dra åt muttern med en hylsnyckel och lägre motorhuven av fordonet.

• Sätter nyckeln i tändningslåset och starta bilen. Kontrollera att alla varning och service lamporna på panelen instrument har avstängda.