mynewspapers.net

Hur du återställer en indikator för låg däck på Jeep Liberty

Hur du återställer en indikator för låg däck på Jeep Liberty


Många modeller av Jeep Liberty är utrustade med låga däck tryck indikator som lyser upp på Kontrollpanelen när ett av däcken tar slut på trycket. Färddatorn övervakar trycket från alla fyra däck på en gång. När ett däck förändringar i lufttrycket jämfört med standard sparas genom datorn, identifierar datorn att trycket är lågt. Däcktryck övervakningssystem automatiskt återställs när däcken upphöjs till rätt tryck. Stabilisera däcktrycket är det enda sättet att återställa indikatorn låga däck.

Instruktioner

• Parkera Jeep Liberty på en plan yta där du har tillgång till tryckluft. Stäng av motorn.

• Ta bort ventilen locket på däcket som är låg enligt indikatorn för lågt tryck.

• Tryck i slutet av en tryckmätare för däck i ventilspindeln tills en läsning visas.

• Tryck på slutet av komprimerad luftslangen in i ventilspindeln. Lägg till luft i några sekunder i taget, kontroll av trycket efter varje skott i luften.

• Byt ut ventil lock när däcket tryckmätaren läser på 33 psi.

• Aktivera motorn. Indikatorn för låga däck återställer som datorn upptäcker det nya tryck beloppet.