mynewspapers.net

Hur du återställer en bränslemätare

Hur du återställer en bränslemätare


Bränslemätare i din bil anger mängden bränsle som finns kvar i bensintanken. Lite bränslemätare har en analog display medan andra har en digital eller vätska kristall uppvisning. Elektronik och programvara fel kan orsaka bränsle mätaren i din bil att felaktigt mäta eller Visa mängden bränsle kvar i bensintanken. Om detta händer, återställa din bränslemätare. Var och en göra och modell av bil har sin egen specifika instruktioner om hur du återställer bränslemätare, men processen är i princip den samma.

Instruktioner

• Vrid tändningen till "På" läge.

• Tryck på knappen "Odo/Trip" tills vägmätare är sätta till "ODO" läge.

• Stäng av tändningen.

• Tryck och håll knappen "Odo/Trip". Vrid tändningen till "På" läge. Håll knappen "Odo/resa" i två sekunder. Släpp knappen "Odo/Trip" och sedan omedelbart tryck på det igen, släpper det, håll det, släppa det och sedan trycker den nedtryckt. Håll knappen tills den jämna informationen visas på vägmätaren, cirka fem sekunder.

• Släpp knappen "Odo/Trip".

• Tryck och håll knappen "Odo/Trip" till mätarställning displayen läser "1", som anger reset process har inletts.

• Släpp knappen "Odo/Trip" När återställningen är klar, vilket indikeras när mätarställning displayen återgår till det normala.

• Stäng av tändningen.