mynewspapers.net

Hur du använder virtuella DJ plug-ins

Hur du använder virtuella DJ plug-ins


Virtual DJ licensen ger dig tillgång till många plug-ins på webbplatsen Virtual DJ, som du kan ladda ner och koppla in i programvaran. Plugin-program inkluderar skinn, ljudeffekter, videoeffekter, prover, språk, grafik, verktyg och förare. Virtual DJ PC version kommer med en Karaoke Rotation plug-in, som du kan aktivera, konfigurera och använda. Virtual DJ Karaoke plug-in kan hjälpa att hantera en Karaoke händelse och ger stöd för att spela och blanda Karaoke-filer.

Instruktioner

• Aktivera plug-in. Markera och välj "Aktivera" knapp som motsvarar plug-in i avsnittet Video Effects. För Karaoke plug-in, kommer att Karaoke rotation listan lansera och skicka bitmappsbilden till den huvudsakliga videoutgången. Knappen "Lista" används för att visa listan över rotation. "Config" tar upp rutan konfigurationen dialogen och "Nästa"-knappen startar nästa songsångare/markering.

• Konfigurera insticksfilen. När det gäller Karaoke plug-in, kan du ange text som ska visas under låten, placera texten med X- och Y-koordinater och göra andra ändringar.

• Använda plugin-programmet. När det gäller Karaoke plug-in, använda Listhanteraren Rotation. Dra och släpp Karaokespår från Virtual DJ webbläsaren på listan. Plugin-programmet kommer att be om en sångarens namn. Låtarna kommer att visas av titel, artist och sångare.

• Välj fliken Inställningar i Virtual DJ. Det är i området konfiguration. Tryck på knappen "Ladda ner Plug-Ins" datorns webbläsare kommer att lansera och riktas till avsnittet "Tillägg" av Virtual DJ webbplats där du hittar ytterligare plugin-program för att ladda ner. Klicka på anslutningsikonen plug-in på webbplatsen och följ instruktionerna för att ladda ner plug-in. Sedan helt enkelt aktivera den plug-in med samma procedurer som du använt för Karaoke plug-in.