mynewspapers.net

Hur du använder Toshiba Laptop återställa nyckeln

Hur du använder Toshiba Laptop återställa nyckeln


När du har en Toshiba laptop som inte längre fungerar korrekt, har du möjlighet att återställa den bärbara datorn tillbaka till dess ursprungliga fabriksinställningarna. Normalt kan du använda systemet återställa diskar för att återställa din Toshiba. Om du inte har tillgång till systemet återställa diskar, kan du dock använda Toshiba laptop återställa nyckeln. När du använder Återställ nyckeln kommer att datorhårddisk torkas ren. Därför, om du har tillgång till alla filer du vill behålla, du bör säkerhetskopiera dem till en extern källa innan du utför Systemåterställning.

Instruktioner

• Stäng av din Toshiba laptop. Vänta tills den bärbara datorn är helt avstängd innan du flyttar till nästa steg.

• Håll ner "0"-knappen på din Toshiba. Håll ner "0"-tangenten och tryck på strömbrytaren för att slå på den bärbara datorn igen.

• Fortsätta att hålla på "0"-tangenten tills du hör en serie signaler. Du uppmanas att bekräfta dina avsikter att utföra en systemåterställning. Välj "Ja" för att bekräfta.

• Klicka på det alternativ som är märkt "Återvinning av fabriken standard mjukvara."

• Klicka på "Nästa".

• Välj alternativet märkt "Återgå till rutan tillstånd."

• Klicka på "Nästa"-knappen två gånger för att starta återställningsprocessen. Du får ett meddelande rådgivning när systemet restaurering är färdig.