mynewspapers.net

Hur du använder Miracle växa i min Aeroponic System

Hur du använder Miracle växa i min Aeroponic System


Aeroponics är, liksom hydrokultur, ett sätt att odla växter utan smuts. I hydroponiska system, växter odlas i hinkar, rör eller brickor och växterna får näring genom sina rötter från cirkulerande vätska. Topparna på växterna utsätts för ljus och värme från naturliga eller artificiella källor att främja fotosyntes. Aeroponics fungerar på samma sätt förutom växter få sina näringsämnen från en dimma i stället för vätska. Båda formerna av jordbruk lämpar sig för inomhus växande. Miracle-Gro är ett varumärke av vatten lösliga växtnäring gjorts av Scotts företaget.

Instruktioner

• Fyll en 1-gallon hink med vatten. Tillsätt 1 msk Miracle-Gro till vattnet. Rör om vattnet tills Miracle-Gro helt löses upp.

• Ta bort locket från tanken av en aeroponic fogger. Häll den Miracle-Gro och vatten lösningen i dimmig tanken. Ersätta den gemensamma jordbrukspolitiken.

• Placera dimmig i ett läge där lampor och andra elektriska apparater inte kommer att utsättas för dimman produceras av dimmig men växternas rötter kommer.

• Slå på dimmig. Lämna området.