mynewspapers.net

Hur du använder matrisformler att jämföra två värden i ExcelMicrosoft Excel är en av de mest använda kalkylprogram på marknaden. Och matrisformler är bland de mest kraftfulla funktionerna tillgängliga för användare av Microsoft Excel. Medan traditionella formler kan lägga till en kolumn med tal, kan matrisformler användas att jämföra innehållet i två olika intervall, eller ens att räkna antalet tecken i ett cellområde.

Instruktioner

• Loggar in datorn och öppnar Microsoft Excel. Skapa ett nytt kalkylblad och spara den till din hårddisk eller nätverksenhet aktie.

• Ange etiketter och data i kalkylbladet. Det här exemplet kommer vi in en matrisformel som använder data i cellerna C2 till D11.

• Markera cell E2 till E11 och ange "= C2:C11 * D2:D11" i formelfältet längst upp på kalkylbladet. Håll ner "Ctrl", "Shift", och "Enter" för att slutföra matrisformeln samtidigt.

• Ange ytterligare data i cellerna C13 till D30. Markera cellerna E13 till E30 och anger du formeln "= C13:C30 * D13 * D30" i formelfältet. Tryck på "Ctrl", "Shift", och "Enter" för att avsluta matrisformeln. Jämföra resultaten av de två matrisformler.