mynewspapers.net

Hur du använder ett kabelmodem för två datorer med en Splitter

Hur du använder ett kabelmodem för två datorer med en Splitter


Ansluter en kabelmodem till två datorer kan enkelt göras med hjälp av en Ethernet-splitter. Kabelmodemet har en kontakt för en Ethernet-kabel. Denna kabel sänder data till och från datorn och modemet. Ethernet-kablar är billigt och så är splitters. Båda kan köpas på någon dator leverans butik. Ethernet-splitters är små och kräver ingen extern strömkälla, till skillnad från en router.

Instruktioner

• Köpa en Ethernet splitter och tre Ethernet-kablar.

• Anslut en Ethernet-kabel till kabel-modem Ethernetport.

• Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till den enda ingång porten på Ethernet splitter.

• Anslut de två återstående Ethernet-kablarna i två Ethernet-portar på splittern.

• Kör varje kabel till separata datorer och Anslut kabeln till Ethernet portar på datorns nätverkskort.

• Koppla in modemet och slå på datorerna. Datorerna kan ta ett par minuter att ställa upp nätverkskonfigurationen. Det görs automatiskt och kräver ingen programvara eller arbete från användaren.