mynewspapers.net

Hur du använder en kabel cykel lås

Hur du använder en kabel cykel lås


Cykellås kabel använda en förstärkt stål kabel, inrymt i antingen hårdgummi eller Kevlar sheathes för att linda runt på cykelns ram och ett säkert inlägg. En cykel kabellås är den mest mottagliga för tjuvar; om den är placerad felaktigt kan det skära eller bruten lättare än hårt skal lås. Därför är det nödvändigt låsa anges korrekt och säkert sätt.

Instruktioner

• Placera cykeln bredvid ett säkert objekt som en dedikerad cykel rack eller galler. Inte lås cykel till gatan skyltar som nr-lock områden.

• Ta bort framhjulet av cykel och ställa in den bredvid på cykelns ram, mellan cykel och post.

• Trä kabeln genom den bakre däcket, huvudavdelningen i cykelramen och Framdäck bredvid cykeln.

• Linda kabeln runt objekten så tätt som möjligt och dra slappa ut och runt rack eller galler. Skjut låset genom två kabel loop-ändarna.

• Ta alla slack ur kabeln genom att dra det tätt mot cykeln och rack och att göra extra sveper om det behövs. Låsa kabellås. Hålla slack ur kabeln för att hindra tjuvar från att få ett bult skärverktyg på kabeln i områdena slack. Genom att hålla kabellås snäva in cykelram, gör det det svårare att klippa kabeln.