mynewspapers.net

Hur du använder en dubbel Pedal på min Roland trummorRoland erbjuder ett sortiment av elektroniska trummor som använder utlösare för att aktivera trumma prover. Öva i bekvämligheten av ditt eget hem är inte alltid lätt eftersom du inte vill störa dina grannar. Med en Roland elektroniska trumset, kan du öva helst dagen med ett par hörlurar lyssna till trumma prover. Roland elektroniska trumset inkluderar en kick drum pad som kan anslutas till din kontrabas pedal.

Instruktioner

• Ta bort skruvarna som säker kick stativet kick pad utlösaren. Vrid skruvarna moturs med en trumma för att lossa och ta bort dem från ramen.

• Dra kick montern från kick pad ramen med handen. Ersätta och dra åt skruvarna till kick pad ram med en trumma nyckel.

• Bifoga din kontrabas pedal till Roland kick pad. Vänd, med din hand, handtaget ligger vid fotplankan för att höja det klipp som säkrar pedalen till kick pad. Placera läppen på basen av den kick pad mellan klippet på din kontrabas pedal. Vrid clamp handtaget medurs för att dra åt klämman på kick pad ramen.

• Tryck på foten på pedalen för kontrabas att kontrollera visp klubban träffar kick pad mitt i centrum.