mynewspapers.net

Hur du ansluter en TV-antenn uttagsanslutning

Hur du ansluter en TV-antenn uttagsanslutning


Antenn anslutningen på baksidan av de flesta TV-apparater rymmer en koaxialkabel som hakar på den andra änden till en antenn. F-kontakter i varje ände av koaxialkabeln rotera fritt runt anslutning uttagen på antenn och TV, så kabellås på båda delarna och kan inte dra ut av misstag. Varje koppling innehåller också en enda metall stift som infogas i centrum hål på socketen för TV antenn anslutningen och antenn basen.

Instruktioner

• Stäng av TV: N och lossa antennens elektriska sladden ur vägguttaget, om du använder en förstärkt antenn.

• Tryck på kontakten i ena änden av kabeln till uttaget märkt "ANT IN", eller liknande märkning på baksidan av TV: n. Att vrida kontakten medurs för att säkra den till uttaget.

• Anslut den andra änden av antennkabeln till antenn basen och dra åt fästelementet i kabeln änden.