mynewspapers.net

Hur du ansluter en trådlös router till en befintlig dator

Hur du ansluter en trådlös router till en befintlig dator


En trådlös router kan du ansluta flera enheter till Internet via en enda Internetanslutning. Om du redan har en dator i ditt hem, kan du snabbt installera en trådlös router, så att andra enheter dela datorns befintlig anslutning. Även en router kan verka som en komplicerad enhet, är installera det en enkel process som du kan genomföra på egen hand. Om din dator är utrustad med en inbyggd Wi-Fi-antenn, kan du ansluta trådlöst till den nya routern; annars måste du använda en Ethernet-kabel för att upprätta anslutningen.

Instruktioner

Trådbunden anslutning

• Ta bort Ethernet-kabeln från "Internet"-porten på din DSL- eller kabelmodem för närvarande ansluten till din befintliga PC.

• Anslut ena änden av en andra Ethernet-kabel i "Internet"-port på den trådlösa routern.

• Anslut kabeln från befintliga PC till en av "LAN"-portarna på baksidan av den trådlösa routern.

Trådlös anslutning

• Klicka på ikonen "Nätverk" på Windows aktivitetsfält. Att kommer visas en lista över tillgängliga nätverk.

• Klicka på namnet på den trådlösa routerns nätverk i listan.

• Klicka på "Gå med" för att ansluta befintliga PC till den trådlösa routern. Om lösenordskryptering är aktiverad på routern måste du ange lösenordet innan anslutningen kan göras.