mynewspapers.net

Hur du ansluter en signalförstärkare för kabel-TV

Hur du ansluter en signalförstärkare för kabel-TV


Kabel-TV erbjuder hundratals TV-kanaler till betalt abonent igenom en mottagare ansluten till en TV. Om kabeln måste installeras en lång sträcka till ett hem eller företag, eller om springa inne i byggnaden kräver omfattande kablage, kvalitet video och ljud från källa signalen kan drabbas av. Lösningen på minskat bild och ljud är en signalförstärkare tillgängliga på elektronikaffärer. Upphakning förstärkaren mellan koaxialkabeln och mottagaren tar mindre än fem minuter.

Instruktioner

• Koppla ur den koaxiala kabeln från baksidan av mottagarboxen genom att vrida gängade kopplingen moturs i änden av kabeln.

• Anslut änden av kabeln till lirka IN-uttaget på signalförstärkare, skärpning kopplingen medurs för hand.

• Bifoga en andra koaxialkabel till OUT-uttaget på motsatt sida av signalförstärkare och ansluta kopplingen på den andra änden till kabel IN-uttaget på baksidan av digitalboxen.