mynewspapers.net

Hur du ändrar Tailgate låset på en C4

Hur du ändrar Tailgate låset på en C4


Tailgate låset på en Citroen C4 styrs elektroniskt, som många av C4's andra komponenter. Om bakluckan lås blir felaktig, det kan låsa upp på oönskade gånger eller misslyckas med att låsa hela tiden. En felaktig bakluckan lås kan också resultera i låset inte är lika säker som det en gång var. Ersätta bakluckan låser enheten med en ny låsmekanism kan lösa en majoritet av bakluckan lås problem på Citroen C4.

Instruktioner

• Ta bort de två bultarna på höger och vänster sida av bakluckan låser med storlek 27 Torx skiftnyckel.

• Dra låsmekanismen rakt ut att ta bort den.

• Ta bort de gröna anslutningskabeln genom att trycka på fliken övergång och dra det rakt ut.

• Anslut den gröna anslutningskabeln till nya låsmekanismen genom att trycka den in i kontakt facket tills det låser på plats.

• Placera den nya lås mekanismen där den gamla var.

• Sätt in de två bultarna och dra åt med skiftnyckel storlek 27 Torx.