mynewspapers.net

Hur du ändrar inställningen hoppare på en bärbar dator

Hur du ändrar inställningen hoppare på en bärbar dator


Ändra bygel-inställningarna på din laptop hårddisk beror på vilken du äger. Byglarna utse den ordning att datorn upptäcker och läser någon drivar installerat eller ansluten till den. Ändra bygel-inställningarna påverkar hur din dator interagerar med dessa enheter. Bygeln är en liten två-hålad shunt som passar på alla två stift av åtta-pin block på ena änden av enheten. Du måste delvis isär din laptop för att komma åt byglarna.

Instruktioner

• Stäng av din bärbara dator. Koppla bort det från nätet och ta bort batteriet.

• Komma åt hårddisken inuti din bärbara dator. Beroende på modell själv du, du kan komma åt hårddisken i ett fack på sidan eller botten, eller du kan ha delvis isär datorn.

• Ta bort hårddisken från din bärbara dator. Koppla bort alla kablar som ansluter till inälvsprodukter av datorn.

• Leta upp bygelblocket på din hårddisk. Det är ett block av åtta stift med en eller flera shuntar att gå med två stift.

• Ändra bygel-inställningarna genom att ta bort shunten från stiften. Se i diagram på hårddisken för att avgöra vilken konfiguration du behöver.

• Byt ut bygeln i önskad konfiguration och in hårddisken tillbaka i bärbara. Sätt ihop din dator.