mynewspapers.net

Hur du ändrar formen mus i Access VBA

Hur du ändrar formen mus i Access VBA


Lära sig att ändra muspekaren i Microsoft Office Access kan göra tillgång programmet mer användarvänligt. Access är en relationsdatabas management system används ofta för små och lokala databaser. Visual Basic for Applications eller VBA, är en dator programmeringsspråk som används för att automatisera rutinuppgifter i Access och i andra Microsoft Office-program. I några steg kan du ändra muspekaren till olika former med hjälp av VBA.

Instruktioner

• Starta Microsoft Office Access och välj "Tom databas", klicka "Skapa." Klicka på "Databasverktyg" och välj "Visual Basic." Klicka på fältet "Infoga" och välj "Modul".

• Skriv följande för att skapa en ny subrutin: Private Sub changeMousePointer() Tryck på "Enter".

• Skriv följande för att ändra muspekaren till en "jag balk": Screen.MousePointer = 3

• Skriv följande för att ändra muspekaren till en "lodrät dubbelpil": Screen.MousePointer = 7

• Skriv följande för att ändra muspekaren till en "vågrät dubbelriktad pil": Screen.MousePointer = 9

• Skriv följande för att ändra muspekaren till ett "timglas": Screen.MousePointer = 11

• Skriv följande för att ändra muspekaren till standard pekaren: Screen.MousePointer = 1 Tryck på "F5" att köra subrutinen.