mynewspapers.net

Hur du ändrar en strålkastare i en GMC sändebud

Hur du ändrar en strålkastare i en GMC sändebud


GMC sändebud använder en 9006 strålkastare lampa inuti en flyttbar strålkastare församling. När strålkastarna brinna ut, kan det vara frestande att boka en tid för service centrum och spendera timmar väntar på din bil. Köpa ersättning lökar från en auto delar återförsäljare, och ändra dem hemma för att spara tid och kostnad. Ändra lökarna i par för att upprätthålla en konsekvent strålkastare livslängd.

Instruktioner

• Öppna motorhuven GMC sändebud. Dra upp på behållande flikarna överst i den strålkastare församlingen.

• Tryck in på fliken behållande på ledningar sele kontakten. Dra kopplingens isär till kabelnätet.

• Ta bort strålkastare församlingen från framsidan av lastbilen. Dra plastskyddet från baksidan av den lätta monteringsarbeten. Vrid lampan moturs och dra ut det ur den strålkastare församlingen.

• Dra lampan ur uttaget och kasta den. Sätt in den nya glödlampan i uttaget. Placera lampan i strålkastare församling och vrid det medurs för att låsa den på plats. Fäst plast tillbaka batteriluckan på baksidan av den lätta monteringsarbeten.

• Placera ljus församlingen framför lastbilen. Driva ledningar sele anslutningen tillsammans. Håll montering på plats, att trycka på flikarna behållande ner till lås montering på plats.

• Upprepa processen på motsatt sida och sedan stänga motorhuven.