mynewspapers.net

Hur du ändrar en ford mustang bil klocka

Hur du ändrar en ford mustang bil klocka


Ställa in tid och datum på bilen klockan på din Ford Mustang beror på specifika modell och årsmodell på ditt fordon. Äldre modeller från 1980- och 1990-talet som fortfarande populära används generellt har "H" och "M" knappar som används för att ange timmar och minuter på bilen klockan. Nyare instrument paneler i nyare Mustangs har "Klocka" eller "Meny" knappar som används för att ändra tiden.

Instruktioner

• Tryck på knappen "H" att utse rätt tid i timmar. Håll knappen nere tills timmen anges matchar rätt tid.

• Tryck på knappen "M" att utse den korrekta tiden i minuter. Håll knappen tills minuter indikerade matchen rätt tid.

• Upprepa vid behov justera sommartid eller andra regionala tid ändringar. Observera att många äldre modeller inte innehåller en inställning för AM eller PM.

• Tryck och håll knappen "Klocka" medan du använder vänster och höger "söka" kontroller för att ställa in tiden. På tidsknappen på nyare modeller kommer att anges med bokstäverna "CLK."

• Tryck på vänsterpilen på "Sök"-knappen tills den korrekta timmen visas.

• Tryck på den högra pilen på knappen "Sök" tills den korrekta tiden i minuter visas.

• Tryck på "MENU" knappen upprepade gånger tills panelen klocka står "Välj timme."

• Använd upp eller ner pilknapparna för att ange den korrekta timmen.

• Tryck på "MENU" knappen igen så att panelen läser "Välj minuter."

• Använd upp eller ner pilknapparna för att ställa in rätt tid i minuter.

• Tryck på "MENU" knappen för att bekräfta klockans tid och lösgöra tid sättande funktion.

• Tryck på "CLOCK" knappen så att displayen läser "Ställ in tiden."

• Ange den korrekta tiden i timmar och minuter med numren på panelen instrument av dash.

• Upprepa processen för att justera vid behov. När siffrorna har tagits upp, kommer att klockan omedelbart köra från den tid som anges.