mynewspapers.net

Hur Dry Leyland Cypress trä

Hur Dry Leyland Cypress trä


Kryddningen Leyland cypress ved betyder torkar virket så att den producerar mindre rökning och gnistor när det brinner. Leyland cypress kan betraktas som torr när dess vattenhalt är under 20 procent av sin vikt, enligt University of Nebraska, Lincoln. Dela upp cypress loggar hjälper hastighet torkning genom att utsätta inre ytor av trä för att lufta. Kryddningen vanligtvis tar ungefär ett år, när det görs korrekt, och Leyland cypress anses vara medelhög kvalitet ved.

Instruktioner

• Skär och stapla Leyland cypress för torkning under hösten, ett år före användning. Wood split samma år kommer att röka och gnista på grund av hög halt av fukt och sap. Om du skär ner en Leyland cypress på sommaren, lämna den liggande på marken för ett par månader, intakt. Kvistar och blad kommer att dra stora mängder vatten från stammen, torka snabbare.

• Sätta pallar i en glänta. Lastpallarna låter luften cirkulera under vedtrave du håller på att bygga. Hålla vedtrave borta från ditt hem, där det kan vara en brandrisk.

• Skorsten rader av cypress trä ovanpå lastpallarna. Göra varje skikt vinkelrätt mot en nedan, att maximera luftcirkulation genom vedtrave

• Dra en klar plast presenning över stacken Leyland Cypress. Kör stakes att säkra den nedre kanten på alla sidor. Peta små hål i sidorna av tarp med en mattkniv låta vattenånga samtidigt inte låta regnvatten. Solvärme fångade under tarp kommer att laga insekter och deras ägg och hjälpa stacken torka ut.