mynewspapers.net

Hur donera min kropp till vetenskapen i Oklahoma

Hur donera min kropp till vetenskapen i Oklahoma


Oklahoma invånare har möjlighet att donera sina organ till vetenskap vid deras död. Donerade organ används i bårhus och på campus för medicinska studenter att öva deras teknik och lära sig på. Alla personer som är berättigade att donera sina organ till vetenskapen, om deras familjer har ingen rätt till deras kvarlevor efter döden. Oklahoma är hem till två organ donation program, en vid University of Oklahoma och den andra vid Oklahoma State University.

Instruktioner

• Kontakta organ Donor programdirektör vid Oklahoma State University Center for Health Sciences på 1111 West 17th Street, Tulsa eller (918) 561-8446.

• Fyll i den blankett som tillhandahålls av direktören.

• Registrera formuläret förklaring i närvaro av två vittnen och returnera den till direktören. Du får ett ID-kort tillsammans med kopior av din deklaration med posten att skingra till medlemmar i din familj att informera dem om ditt beslut.

• Ring (405) 271-2424, förlängning 46295. Begära en organ donation form skickas till dig.

• Fylla i formuläret organ donation och underteckna den med två vittnen närvarande.

• Maila din ifyllda kroppsformen donation till: The University of Oklahoma Health Science Center ville kroppen Program postbox 26901 Oklahoma City, OK 73126-0901 A liten card kommer att skickas till dig om din avsikt att donera du kroppen. Bär detta kort med dig hela tiden.