mynewspapers.net

Hur citera en lärobok artikel i MLA-format

Hur citera en lärobok artikel i MLA-format


Med hänvisning till lärobok artiklar i MLA (Modern Language Association) är format för en litteraturförteckning nödvändigt för många moderna vetenskapliga papper. Lyckligtvis, med hänvisning till lärobok artiklar är en enkel och snabb process som endast skiljer sig något från med hänvisning till en hel lärobok.

Instruktioner

• Citera sista namnet på författaren till artikeln först och separera förnamnet med kommatecken (Einstein, Albert).

• Citera rubriken på artikeln i citattecken med en period innan det avslutande citattecknet.

• Citera titeln på boken, understryka det och lägga till en period i slutet av titeln.

• Citera redaktör(er) av boken, förnamnet först föregås av förkortningen "Ed." som visar att den ackrediterade är redaktör.

• Citera Utgivningsorten, följt av ett kolon och publicerande företagsnamnet. Infoga ett kommatecken i slutet av utgivarens namn.

• Citera offentliggörande, följt av en punkt.

• Citera sida antalen() till artikeln av bland annat de första och sista sidan i artikeln, åtskilda av bindestreck. För sidnummer i hundratals, utelämna upprepade hundratals värden i det sista sidnumret (114-27). Placera en period i slutet av domen i målet sidnumren.