mynewspapers.net

Hur bränna XBox 360 spel med en Flash-enhet

Hur bränna XBox 360 spel med en Flash-enhet


Microsoft Xbox 360-konsolen har en funktion som gör spel till att brännas på hårddisken. Möjligheten att bränna spel till en USB blixt driva lades när Xbox 360-konsolen uppdaterades för att stödja blixt driva lagring. Spel kan köras direkt från flash-enheten istället för att använda spelskivan.

Instruktioner

• Sätt in USB-flashenheten i en av USB-portarna på Microsoft Xbox 360-konsolen.

• Slå på konsolen. Menyn Xbox Dashboard visas när konsolen har startat.

• Sätt in spelskivan i skivenheten.

• Bläddra till fliken "My Xbox" i menyn Dashboard. Standard-ikonen kommer att vara en bild av spelet in i skivenheten. Detta är samma ikon används normalt för att starta spelet från instrumentpanelen.

• Tryck på knappen "Y". Då öppnas menyn "Spel Detaljer".

• Välj "Installera spelet" från menyn spel detaljer. Visas en lista över lagringsenheter.

• Välj USB-flash-enheten i listan över storage devices. Konsolen kommer att börja bränna spelet till flash-enheten. En förloppsindikator visas på skärmen.

• Vänta på förloppsindikatorn att helt fylla upp. Detta indikerar att spelet har nu bränt till flash-enheten.