mynewspapers.net

Hur berätta om ett 12 volts batteri är bra eller inte?

Hur berätta om ett 12 volts batteri är bra eller inte?


Automotive blysyrabatterier konvertera kemiska reaktioner till elektrisk energi med hjälp av en elektrokemisk process. Över tiden kombinera blyplattorna i ett batteri med svavelsyra syra elektrolyten skapa blysulfatkristaller. Eftersom dessa kristaller täcker blyplattorna, saktar den elektrokemiska processen till en punkt att batteriet är inte längre en användbar källa till elektrisk energi. Tyvärr liknar ett fulladdat batteri mycket ett urladdat batteri. Att berätta om ett batteri kan användas eller inte, batteriet provas med en anordning som kallas en digital multimeter.

Instruktioner

• Slå på multimeter. Ställa in multimetern skalan till "Volt DC."

• Koppla positiva (röd) sonden till positiva batteriet terminalen. Fäst svart (negativ) multimetern sonden negativa batteriet terminalen.

• Läs multimetern displayen. den spänning behandlingen bör vara mellan 12,2 och 12,6 volt DC.