mynewspapers.net

Hur berätta om en motorsåg blad är korrekt installerad

Hur berätta om en motorsåg blad är korrekt installerad


En motorsåg blad är skärande tanden bifogas varje motorsåg kedja. Dessa tänder måste installeras korrekt för alla skära program. Faktiska bladen sig sitta på toppen av kedjan och göra styckning. Dessa blad är mycket vassa och skuren i trä med varje rotation av kedjan på baren. Dessa kedjor, och därför bladen, kan endast monteras på ett visst sätt ska installeras korrekt.

Instruktioner

• Kontrollera topparna på bladen att se vilka sätt framkant pekar. Motorsåg kedjor Rotera medurs, så skärande kanterna ska vara vänd bort från motorn och till höger, på toppen av kedjan.

• Kontrollera tänderna guide länk att se till att de är spetsiga i rätt riktning. Tänderna måste säga till höger högst upp på baren, när den är ordentligt monterad. På botten av baren och på väg tillbaka mot drivhjulet motorsåg, måste de säga till vänster.

• Rökning och brinnande trä, liksom överdriven kedja skallra utan någon effektiv skärning när en kedja tillämpas på en träbit kraft, är ett säkert tecken på att bladen är monterade bakåt. Detta är en situation vari motorsågen måste stängas omedelbart, och kedjan måste sättas på rätt sätt innan någon mer skärande fortsätter.