mynewspapers.net

Hur barn påverkas när lever med alkoholister eller missbrukare

Hur barn påverkas när lever med alkoholister eller missbrukare


Alkoholism eller drug addiction i föräldrar påverkar alla barn i familjen--från det ofödda barnet till det vuxna barnet. Forskning visar att barn till alkoholister och missbrukare lider av psykologiska, fysiologiska och beteendemässiga problem under hela livet.

Effekter

Barn som föds med fetalt alkohol syndrom ofta har fysiska missbildningar och psykiska störningar. Fetalt alkoholsyndrom också påverkar centrala nervsystemet. Som ett resultat, har barn ofta inlärningssvårigheter, minne, omdöme och beteende problem kort uppmärksamhet spännvidd. Barn till alkoholister och narkomaner är ofta inte kan bilda nära relationer och har få vänner. När de blir äldre, de är oförmögna att ta itu med konflikter och är mer benägna att ställa ut våldsamt beteende eller aggression. De är ofta deprimerad och har självmordstankar.

Lösning

Barn till alkoholister och narkomaner lita ofta på stöd från icke-missbrukare vuxna i deras liv, såsom styvföräldrar, far-och morföräldrar och lärare. Grupp stöder också hjälper barnen att bli självständiga, känner mindre skuld och utveckla nära relationer.

Överväganden

Anonyma Alkoholister och Alateen är två framgångsrika organisationer som hjälper anhöriga till alkoholister. Alateen fokuserar på att hjälpa barn till alkoholister.