mynewspapers.net

Hur att Visa etiskt uppförande & sociala ansvar

Hur att Visa etiskt uppförande & sociala ansvar


Människor som söker en modell av etik och moral har många alternativ, till exempel vänner, lärare, föräldrar och prästerskapet. På de företag kan chefer ses till exempel på både etiskt uppträdande och sociala ansvar. Demonstrationen av etik och moral kan vara mer inre, med anställda visar och beskriver etik till varandra. Demonstrationen av sociala ansvar är ofta riktade utåt och visat till gemenskapen. Både etiskt uppträdande och sociala ansvar reflektera över enskilda medarbetare och organisationen de arbetar för.

Instruktioner

• Besluta om en linje av etisk tanke du vill visa. Typer av etisk tanke kan innehålla följande regler, ansluter sig till gemenskapens normer eller efter ditt samvete. Etiskt tänkande kan innehålla en blandning av många ideal.

• Vara rättvis. När du har bestämt dig för din etiska ideal, hålla alla, inklusive dig själv, till samma etiska normer.

• Vara respektfull. Avstå från diskriminering, motverka trakasserier och Visa omsorg om andra människors välbefinnande.

• Vara ärlig. Kommunicera öppet, dela dina åsikter, idéer och etisk hållning.

• Demonstrera självkontroll. Kontrollera både fysiska och känslomässiga impulser. Försök att inte frossa. Överväga att ersätta ilska med oro.

• Ha modet att agera med integritet. Det är lätt att göra rätt sak när allt är smidig segling. Det krävs mod att Visa etik inför en svår situation.

• Engagera din medel att täcka kostnaden för socialt ansvarstagande program. Donationer, gemensamma aktiviteter och hållbara produkter kostar pengar. Se till att huvudstaden finns att spendera.

• Välj en orsak (eller orsaker) att stödja. Donera till, stödja och främja din sak. Du kanske vill överväga en orsak som är lämplig för ditt företag eller arbete, till exempel bröstcancer medvetenhet för en kvinnlig klädaffär eller utbildning för ett barns leksak butik.

• Överväga att gå grönt. Du kan använda miljövänliga tjänster och hållbara produkter. Om du har tillräckligt med kapital, kan du se över hela affärsprocessen för att skapa en grönare strategi.

• Skapa gemenskapen anslutningar. Ta reda på vad människorna i ditt samhälle behöver och ger som för dem. Det kan vara allt från ungdommen som klubbar till kvinnojourer, gratis hjälp med skatter eller soppkök.

• Nätverk online. Använda Internet för att nå ut till gemenskapen och främja sociala ansvar.