mynewspapers.net

Hur att suga vatten uppåt för ett vetenskapligt Experiment

Hur att suga vatten uppåt för ett vetenskapligt Experiment


En sifon är ett sätt att bära vatten uppför utan användning av pumpar. Den består av en slang som är full av vatten med ena änden i en vattentäkt och den andra änden hälla ut till en destination som är lägre än källan. En kombination av allvar och lufttrycket drev vattnet genom slangen, även om delar av slangen ta vatten uppförsbacke.

Instruktioner

• Fyll en behållare med vatten och placera den på den högre yta. Placera behållaren tom på det lägre ytbehandlar. Sätt ena änden av slangen i vattenbehållaren full.

• Fyll slangen med vatten antingen genom att helt dränka det eller genom att suga vatten genom den. Håll ena änden under vatten och den andra helt täckt som du flytta slangen så att luften inte får in i slangen.

• Placera den andra änden av slangen i tomma behållare. Vatten bör omedelbart börja flöda genom slangen och hälla i behållaren, oavsett hur hög någon del av slangen är. Vila centrum av slangen på ett objekt som är högre än behållare, lämnar ena änden i varje behållare. Vattnet kommer att fortsätta att flöda även om ökningen i centrum av slangen tvingar den till uppåt.

• Lägg några droppar av färgämne i vattnet i behållaren högre att synliggöra uppåtriktade flödet av vatten. Du kommer att behöva använda en tydlig slang för att bistå i tittandet.