mynewspapers.net

Hur att skilja renässanskonst från konst av medeltiden

Hur att skilja renässanskonst från konst av medeltiden


Övergången från medeltid till tidig renässans är en fascinerande del av historia som ägde rum främst på 1300-talet. Förändringar i uppfattningar och tänkte återspeglas direkt i bildkonst. Att veta vilka ideal har värderats i renässansen och kunna identifiera flera viktiga tekniska utvecklingen är nyckeln till identifiera konsten av tiden. Skillnaderna mellan bildkonst från renässansen och direkt före det identifieras lätt med lite information och praxis.

InstruktionerJämföra ämne materialet i konsten. Kyrkan och kristendomen var i centrum för medeltida trodde, och detta är direkt observerbara i konsten att perioden. Renässansen började att betona mer oberoende av människan. Följaktligen, dess konst blev mindre religiösa.Överväga förhållandet av tecken till varandra. Renässansens övertygelser inriktad på mänskliga egenskaper och placerade dem i en jämförbar ställning till religiösa trossatser. Michelangelos Sixtinska kapellet är det perfekta exemplet eftersom den skildrar Gud och Adam att vara på en parallell av höjd. Konst av medeltiden skulle ha lagt någon mänskligheten under himmelska siffror.Observera användningen av perspektiv. Renässansen såg flera tekniska utvecklingen i bildkonst, varav en var användningen av tre dimensioner. Medeltida konst tenderar att vara mer två dimensionell och platt. Försök till flerdimensionella representation i medeltida konst lean mot grundläggande upp-ned relationer: religiösa figurer, och i mindre grad, royalty, visas ovanför medan jordiska eller gemensamma tecken sitter nedan.