mynewspapers.net

Hur att skanna dokument till Microsoft Word 2007

Hur att skanna dokument till Microsoft Word 2007


Skanna ett dokument kan du spara tid. När du infogar ett skannat dokument i Microsoft Office Word, infogas som en bild, så du inte kan ändra innehållet i genomsökningen. I Microsoft Word-versioner före 2007 var scanning funktionen tillgängliga via alternativet bild. Scanning platsen i Word 2007 har ändrats. Nu kan du hitta det i klippet organisatören, som främst används för att hantera bilder som du använder ofta.

Instruktioner

• Placera dokumentet du vill skanna i skannern och öppna nya eller befintliga dokument i Word 2007.

• Välj "Infoga"-fliken och välja "ClipArt" från gruppen "Illustrationer". "ClipArt" åtgärdsfönstret öppnas till höger.

• Välj "Ordna klipp.." längst ned i åtgärdsfönstret. Rutan "Favoriter-Microsoft Clip Organizer" dialog öppnas.

• Klicka på "File", "Lägga till klipp till Organizer" och "Från skanner eller kamera" i verktygsfältet. Markera skannern och klicka på "Insert".

• Stäng arrangören och återgå till dokumentet. Markera den bild du scannat från åtgärdsfönstret "ClipArt" och lägga till din sida.