mynewspapers.net

Hur att ruva en vild fågel ägg

Hur att ruva en vild fågel ägg


Det finns över 800 arter av fåglar. Av dessa, är 836 skyddade av lagen om flyttande fågel fördraget. Denna lag gör det olagligt för personer att ta flyttfåglar, deras ägg, fjädrar eller Bon, med undantag för Europeiska Stare, Gråsparv och duva. Enligt fördraget anses en flyttfågel vara en art eller familj av fågel som lever, reproducera eller migrera inom eller över internationella gränser. Om ägget är en sparv, duva eller starling, låta ägget där det konstaterades, placera ägget i en annan fågelbo eftersom detta kan orsaka abandonmenten av hela boet.

Instruktioner

• Tvätta händerna innan du vidrör äggen och sanitise inkubatorn.

• Placera inkubatorn i ett rum från utkast och direkt solljus. Hålla inkubatorn vid en konstant temperatur. Kontrollera att inkubatorn är i gott skick. Temperaturen bör hållas på 37,5 grader C till 37.8 grader Celsius.

• I inkubatorn, den lilla änden av ägget ska vara högre än den stora änden.

• Tur ägg minst fem gånger om dagen för att förhindra överhettning. Stäng inte ägg för de sista tre till fyra dagarna av inkubering.

• Placera en trasa nära inkubatorn där kläckta kycklingar kan gå runt.