mynewspapers.net

Hur att reparera repor på trägolv

Hur att reparera repor på trägolv


Trägolv lägga till skillnad i ett hem. När de blivit repig, se trägolv gamla och slitna. De flesta trägolv motstå smärre repor, som från en pet's claw, men scooting tunga möbler över golv kan lämna bakom en skriande mark. Scratch blir inbäddade med svårt att ta bort smuts, lämnar en ännu mörkare påminnelse om ofullkomlighet. Reparera repor att återställa skönheten i trägolv.

Instruktioner

• Torka smuts från scratch med en fuktig pappershandduk. Ta bort fukt från scratch med en torr pappershandduk.

• Skjut en fine-slippapper av fin stålull försiktigt över scratch, arbetar i riktning mot säden i trä. Gnida två till tre gånger, och sedan stanna och inspektera scratch. Borste eller blåsa rester från scratch bättre undersöka området.

• Placera 1/4 tsk lacknafta på scratch om du har svårt att ta bort den med sandpapper bara. Gnugga scratch, vilket gör att lacknafta till stöd i avlägsnandet. Fortsätta gnugga och inspektera scratch tills bort helt från golvet.

• Torka lacknafta och träspån från golvet med en fuktig trasa. Efter torka, torka golvet med en ren trasa.