mynewspapers.net

Hur att reparera ett badkar kran omkastareDuschen omkastare i ditt badkar avleder flödet av vatten från badkaret pip upp till duschen huvudet när det används. Som en rörlig del lyder omkastare friktion och slitage kan orsaka att slitas ut. Tecken på att växelventil bär ut kan inkludera läckor runt det, eller bara delvis växling av vattnet från badkaret pip till Duschmunstycket. Reparera en kran omkastare kräver ersättning badkar pipen.

Instruktioner

• Stäng av vattentillförseln till badrummet genom att vrida leverans ventilen till läge "off". Placera en trasa i dräneringshålet i badkaret.

• Leta efter ett hål på undersidan av badkar kran. In en insexnyckel i hålet och göra den för att ta bort skruven. Dra pipen bort. Om det finns inga hål, vrid pipen moturs för att lossa den från de trådar som håller den på plats.

• Byt ut pipen med en liknande modell som fäster på samma sätt. Om det är en gängad pip, se till att trådarna är på samma plats som på gamla pipen.

• Fäst den nya pipen av åtdragning ner skruven med insexnyckel eller vrida den medurs på trådar. Slå i badrummet vattenförsörjning och testa omkastare.