mynewspapers.net

Hur att reparera en RV tak

Hur att reparera en RV tak


Ett fritidsfordon med en vattenläcka i taket kommer snart att bli uppenbara när taket på RV börjar Visa vatten fläckar, bubblor eller i vissa fall faktiskt kollapsar. Innan fastställande skadan till inre av ditt fordon, kontrollera att du har gjort ett grundligt arbete för reparation och försegla den övre delen på taket av din RV som tillåter vatten att komma in. Dränera vatten från taket innan du försöker denna reparation.

Instruktioner

• Ta bort de områden av RVS tak som har skadats. Skär dem med såg, razor kniv eller skruva hela panelerna från sina fästen, som behövs.

• Torka grundligt insidan av taket. Inspektera trä inramning balkar för trä ruttnar skador eller tecken på mögel. Spray och rengöra alla områden av mögel med en herbicid att döda den helt. För trä ruttnar, ta bort den mjuka, ruttnade trä och kappa med en bra trä ruttnar stabilisatorn med hjälp av pensel.

• Åtgärd och skära någon skära paneler som ska ersättas. Använda gamla bitar av panelen som har tagits bort som en mall för att göra nedskärningar om möjligt. Placera den nya paneler i öppningen i taket där de skadade områdena togs bort. Säkert på plats mot taket ramen på samma sätt de gamla panelerna installerades.