mynewspapers.net

Hur att rensa upp bränsle spilla på en bensinstation

Hur att rensa upp bränsle spilla på en bensinstation


Lika farlig som de kan vara, spill är omöjligt att undvika vid en bensinstation. Med tanke på oundvikligen i spill, är de flesta bensinstationer beredda med ett spill kit. Det är viktigt att först se till att det finns några objekt i närheten som är kan orsaka en gnista som kan antända bensinen. Om det finns, omedelbart flytta objektet eller blockera vägen för utsläppet.

Instruktioner

• Kontrollera för objekt som kan orsaka en gnista i närheten utsläppet. Ta bort dessa så snart som möjligt. Se till att området är väl ventilerat. Medan de flesta bensinstation spill händer utanför, om något inträffar i stället är det mycket viktigt att se till att har området gott om luftflödet genom den. Bensin ångorna är giftiga och bör inte inhaleras för länge.

• Täcker det hela området av utsläppet med kattsand, bakning mjöl eller någon annan typ av absorberande. Gasen kommer att vara blöt av absorberande. Lämna luckan på plats i 20 minuter för att ta bort så mycket av gas som möjligt.

• Sopa absorberande i en SOPSKYFFEL med kvasten och placera det i en avfallshantering enhet. Kontrollera att förfogandet inte innehåller någon uppvärmd objekt, något som kan utlösa eller andra objekt som kan antända den absorberade bensinen.