mynewspapers.net

Hur att hitta datum på min maskin Singer symaskiner

Hur att hitta datum på min maskin Singer symaskiner


Issac Merritt Singer började producera Singer symaskiner 1851 i sitt högkvarter i New York City. Vid 1855 tillverkas Singer symaskiner också i Frankrike, vilket gör att sångaren första internationella företag i historien. Tidiga sångare var byggda för att hålla och ett stort antal kvarstår trots deras ålder. Sångaren upprätthåller en lista över tillverkning datum baserat på serienummer som gör det möjligt att hitta den exakta tillverkningsdatum av en maskin.

Instruktioner

• Hitta serienumret. Serienumret finns på rätt framför symaskinen eller på botten. Om din maskin i ett skåp, kan du behöva ta bort den för att hitta serienumret.

• Anteckna serienumret. Maskiner tillverkade före 1900 har helt numeriska serienummer. Efter 1900 utfärdade sångare serienummer med ett prefix som innehåller en eller två bokstäver. Prefixen innebära fabriken där maskinen gjordes.

• Referens lämpliga listan på webbplatsen sångare (se resurser) baserad på serienumret på din maskin. Listan kommer att berätta när maskinen tillverkades.